Kondenzačný kotol - správne rozhodnutie
Kondenzačné kotly možno použiť pre nové ako aj staršie vykurovacie systémy, keďže kondenzačné kotly sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania ale aj do starších vykurovacích systémov s radiátormi. Výhoda kondenzačných kotlov pri radiátorovom vykurovaní je hlavne v prechodných obdobiach jar - jeseň, keď stačí vykurovať na teplotu okolo 50 º C, čo je pod teplotou rosného bodu, čím bude dosiahnutá tepelná pohoda v miestnostiach (cca 22 °C).

Plynové kondenzačné kotly
Využívajú zbytkové teplo zo spalín, ktoré by v prípade obyčajného kotla odchádzalo nevyužité do komína. Takto sa dosiahne účinnosť nad 104% v porovnaní s klasickými typmi kotlov. Použité špičkové materiály a technológie zaručujú dlhú životnosť, vysokú účinnosť, nízke emisie a tak šetria nielen palivo ale aj životné prostredie. Vysokou účinnosťou spaľovania umožňujú lepšie využiť potenciál plynu a tým znížiť jeho spotrebu. V krajinách Západnej Európy sa kondenzačné kotly používajú už viac ako 25 rokov. U nás žiaľ doposiaľ nenašli dostatočné uplatnenie, hlavne z dôvodov vyššej výrobnej ceny a zatiaľ ešte stále relatívne nízkych cien palív a energie. Nárast cien palív a energie však bude pokračovať až do úplného vyrovnania cien so svetovými. Formou dotácií budú podporované predovšetkým také riešenia, ktoré znižujú spotrebu palív a energií. Použitie kondenzačných kotlov je síce investične náročné, no pri vysokej účinnosti spaľovania a vhodnom návrhu vykurovacieho systému je návratnosť investícií pri zvyšovaní cien palív a energií rýchla.

Ako pracuje kondenzačný kotol
Väčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva vo využití tepla zo spalín. Pri klasických plynových kotloch teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého prostredia. V porovnaní s klasickým kotlom prechádza vykurovacia voda výmenníkom kondenzačného kotla dvakrát. Vysoká účinnosť je dosiahnutá predovšetkým dochladením spalín, pri ktorom sa uvoľňuje kondenzačné (latentné) teplo spalín, čo je vlastne rozdiel medzi spalným teplom a výhrevnosťou paliva.

Rozdiely medzi nízkoteplotnými, konvekčnými a kondenzačnými kotlami
Plynový kotol je vhodne upravená a uzavretá nádoba, v ktorej dochádza k spaľovaniu plynného paliva, pričom sa uvoľňujú spaliny a teplo. Prostredníctvom výmenníka tepla sa vzniknuté teplo obsiahnuté v spalinách odovzdáva vykurovaciemu médiu (vykurovacia voda, kondenzát ).

Delenie podľa skupenského tepla vody zo spalín

a.) KONVEKČNÉ KOTLY - nevyužívajú skupenské teplo vodnej pary v spalinách a strata citeľného tepla pri teplote spalín                                            150 º C je 10 %.
b.) NÍZKOTEPLOTNÉ KOTLY - nevyužívajú skupenské teplo vodnej pary avšak strata citeľného tepla je vďaka nižšej                                                            teplote spalín menšia.
c.) KONDENZAČNÉ KOTLY - využívajú skupenské teplo vodnej pary v spalinách aj citeľné teplo obsiahnuté v spalinách.
d.) KOTLY NA TUHÉ PALIVO

Podlahové kúrenie
Komfort sálavého tepla, rovnomerné vykúrenie miestností a nulové vírenie prachu. Týmito slovami je možné charakterizovať podlahové kúrenie, ktoré sa teší čoraz vyššej popularite. Obzvlášť pri novostavbách. Nielenže sa vďaka nemu zbavíte radiátorov, ale získate aj čosi navyše. Úsporu, ktorá sa prejaví vo vašom rodinnom rozpočte.

Vyhrievaná podlaha izby neprekuruje. Keďže na rozdiel od radiátora má podstatne väčšiu plochu, stačí ju zohriať na teplotu, ktorú očakávate v interiéri. Najviac tepla sa sústredí pri zemi, o málo chladnejšie bude pod stropom. Pri klasickom radiátorovom vykurovaní to býva úplne naopak. Zohriaty vzduch letí nahor a nohy zostávajú v chlade. Technológia však so sebou nesie aj obmedzenia. Podlahu možno zohriať iba na takú teplotu, aby sa vám po nej chodilo príjemne.
Otváracie hodiny: Po-Pia  7:30-11:30  12:00-16:00, Sobota 8:00-12:00, Nedeľa Zatvorené                                   Kontakt:  Ul. Mieru č.3, 935 32, Kalná nad Hronom
                                                                                                                                                                       Mobil: 0904 509 733   E-mail: obchod
@kvkpako.sk
                                                                                                                                                                                                      Predajňa tel.: 036/63 953 46